Short, illustrated outline about the Hungarian double acutes
Rövid illusztrált vázlat a kettős magyar ékezetekről


The Hungarian O (o) and U (u) has three diacritical marks, acute, dieresis and double-acute. There were a lot of printing problems with the latter.
A magyar ábécében az O és U karaktereknek 3 típusú ékezete van, a vessző, a kettős pont és a kettős vessző.


Kolozsvár, 1669 (Book/Könyv)
Nadányi: Kerti dolgok leirása.
Szenczi Kertész Ábrahám reneszánsz antikvájával nyomtatva, KolozsvárottThe animated gif below represents the outlined words in original form and the current ortography. The composer does not distinguish between double-acute and dieresis. He applies the same special diacritical mark (small "e" over "o", a german origin) for both.
Az alábbi animált gif a fenti mintában pirossal aláhúzott részt mutatja eredeti formájában és a ma szokásos írásmóddal. Amint látható, a szedő nem tesz különbséget a kettős vessző és a kettős pont között, ugyanazt a sajátos jelet használja. A hazai irodalomban az „e” betűnek ismerik fel ezt a jelet, eredete német (oe, ue derivátum).Amsterdam, 1684 (Book/Könyv)
Old Testament.
Ó-Testamentum.
Nyomtatta Misztótfalusi Kis Miklós, Amszterdamban, 7 pontos antikvával.This is the very first page of the Old Testament printed by Kis Miklós in Amsterdam. The composer does not distinguish between dieresis and double-acute. He applies dieresis (even in italic).
Az Ó-Szövetség legelső oldala. Itt sincs különbség a kettős pont és kettős vessző között, azonban már következetesen a ma is ismert kettős pontot láthatjuk.


Nagyszombat, 1773 a (Type Specimen)
Academy Press of Tyrnavya

Nagyszombati Egyetemi Nyomda mintakönyve• 1

• 2You can see the same special characters as hundred years before, no double-acute yet.
Mintha semmi sem változott volna az utóbbi 100 évben. Ezt cáfolja majd a következo minta, ugyanerről az oldalról.


Nagyszombat, 1773 b (ibid; on the same page/ugyanott)A very interesting approximation. Just as if it were a Greek influence, the double-acute is substituted by a dieresis and acute in the middle (dieresis-tonos, Trema-Acut, etc.). The animated gif below represents the outlined text in original form, then with the correct diacritical marks.
Görög hatást mutat a példa, különbséget próbálnak tenni a kettős pont és a kettős vessző között, ami sikerül is, azonban a kettős vessző helyén különös ékezet van, kettős pont közé illesztett vessző (görög eredetű ékezet, dieresis-tonos az angol, vagy Trema-Acut [és nem acute, ahogy például itt az e forrásra való hivatkozás mellőzésével helytelenül kijavították] a német átírás szerint; azért bátorkodtunk német forrást is említeni, mert a hazai nyomdászati hagyományok döntően német hatásokat tükröznek).Pest, 1844 (Newspaper/Újság)
Pesti Hirlap
Kossuth hírlapja1 at last a double-acute (már megjelenik a kettos vessző);
2 probably it is a dieresis with pigment problems (valószínűleg kettős pont, nyomdafesték kenődéssel);
3 a double-acute again, but a different cut (egy más metszésű kettős vessző)


4, 5, 6, 7 slightly different double-acutes (kissé eltérő metszésű kettős vesszők);
(8) it is not an umacron, but a dieresis with some usual pigment problem (kettős pont, elkenődött festékkel)

Printing the correct letters depends on the type inventory of the printer. And there were not too many type foundries in Hungary (3-4 in 500 years).
Nincs összefoglalás, tanulságok sincsenek. Egyelőre. Dolgozunk a feladaton, igyekszünk minél több használható információt összegyűjteni. Egy dolgot azért biztonsággal kijelenthetünk, nem elsősorban a nyomdász helyesírási tudásán, hanem főként a betűkészletén múlt, hogy milyen ékezetes karaktereket tudott szedni. S mivel Magyarországon nagyon kevesen metszettek betűket, a külföldi betűöntő műhelyek készleteire voltak hagyatkozva a nyomdászok.

Módosítva: 2009. 01. 13.